Kontakty

Fakturačné údaje:
Servis Realít s. r. o.,
Hrušková 44H,
831 06 Bratislava


IČO: 50 713 361,
DIČ: 2120434250,
IČ-DPH: SK2120434250


Spoločnosť zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, vl.číslo: 117294/B

 


 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: ba@soi.sk

Späť do obchodu